Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 12.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 5.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 12.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1093, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju 2017.gada 10.-13.decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferencē Buenosairesā (Argentīnā) un ar to saistītajā 2017.gada 10.decembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Buenosairesā (Argentīnā)"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2017-VSS-1073, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-1074, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-1075, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-1076, Likumprojekts  Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-1088, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Sūtnieki", Vīdalē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-1089, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-1090, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-1091, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  VSS-1092
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lazdu ielā 4, Salaspilī, Salaspils novadā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2017-VSS-1066, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68I, Jēkabpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1067, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-1068, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"  Finanšu ministrija       
1.14.  2017-VSS-1069, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.15.  2017-VSS-1070, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.16.  2017-VSS-1094, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-1095, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Koledžas darbības uzsākšanas kritēriji"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  VSS-1096
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2017-VSS-1097, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību saraksts un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2017-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem"" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1082, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-1083, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-1084, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2017-VSS-1085, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2017-VSS-1086, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2017-VSS-1087, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2017-VSS-1098, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2017-VSS-1099, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2017-VSS-1100, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2017-VSS-1101, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2017-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2017-VSS-1079, Likumprojekts  Likumprojekts "Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2017-VSS-1080, Likumprojekts  Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2017-VSS-1081, Plāna projekts  Plāna projekts "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.-2020.gadam"   Veselības ministrija       
1.35.  2017-VSS-1072, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2017-VSS-1077, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām"  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.  SAN-1483
 
Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides projekti" izslēgšanu no komercreģistra  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  I.Šteina  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.    Informācija par valsts pārvaldes administratīvajām funkcijām    B.Medvecka (Valsts kanceleja)  D.Gaile M.Pūķis   

Turpināt jautājuma izskatīšanu nākamajā VSS

IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1517
 
Informācija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra Direktīvu 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija  E.Šimiņa-Neverovska A.Novikova   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu