Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 19.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 13.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 19.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1118, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-1121, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1122
 
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" LatPos nepieciešamo finansējumu"  Aizsardzības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.4.  2017-VSS-1108, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes protokoluzdevumu (protokola Nr.4 40.§ 3. un 4.punkts) atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-1109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-1102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-1103, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadībā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-1107, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2017-VSS-1105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu""  Kultūras ministrija       
1.12.  2017-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2017-VSS-1112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2017-VSS-1113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2017-VSS-1114, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-1115, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu tilta atjaunošanas būvprojekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-1116, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2017-VSS-1117, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-1120, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-1110, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Linezera ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2017-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-731
TA-2098 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  V.Bajārs (Satiksmes ministrija)  D.Berkmane V.Biseniece I.Apsīte B.Vītoliņa  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-877
TA-2164 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Informācija par valsts pārvaldes administratīvajām funkcijām     B.Medvecka (Valsts kanceleja)   D.Gaile M.Pūķis B.Hasans I.Skutāne S.Romanovska   

Izskatīts
VSS

Skatīt protokolu