Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 9.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 9.novembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 6.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 9.novembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1180
 
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" LatPos nepieciešamo finansējumu"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2017-VSS-1181, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-1182, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-1189, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību grozīšanu un denonsēšanu"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-1190, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību grozīšanu un denonsēšanu"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2017-VSS-1185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-1186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.223 "Eksporta veicināšanas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-1187, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2016.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-1172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-1175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-1176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-1179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-1173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.532 "Muzeju akreditācijas noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.15.  2017-VSS-1177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2017-VSS-1188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.751 "Maksātnespējas administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-1174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.54 "Kārtība, kādā izmanto 2017.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2017-VSS-1183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2017-VSS-1184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-667
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu