Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 16.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 10.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 16.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1196, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-1197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-1198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-1199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2017-VSS-1200, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sargu ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2017-VSS-1201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas avārijas gadījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2017-VSS-1214, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"  Ārlietu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-1208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2017-VSS-1209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2017-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2017-VSS-1216, Likumprojekts  Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2017-VSS-1191, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2017-VSS-1192, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.15.  2017-VSS-1193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma "Jaunreģi"-1, Alsungas novadā pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.16.  2017-VSS-1194, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.17.  2017-VSS-1205, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-1206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu segšanas kārtību valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-1215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju"  Labklājības ministrija       
1.20.  2017-VSS-1195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-1213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-1204, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"  Veselības ministrija       
1.23.  2017-VSS-1202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-1203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2017-VSS-1211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2017-VSS-1212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-718
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Ropažu novada pašvaldībai"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-481
TA-2215 
Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)   I.Avotiņa S.Birne I.Olafsone  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-485
TA-2279 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Stinka (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1061
TA-2367 
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  A.Upena D.Šatrovska  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.4.  VSS-940
TA-2437 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-939
TA-2366 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2017-VSS-782, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2018.gada 5.februārim) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
4.2.    Par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu Latvijā    Tieslietu ministrija     

Izskatīts VSS

4.3.    Par atsevišķiem no tiesām saņemtu dokumentu aprites jautājumiem    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu