Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 23.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 23.novembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 17.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 23.novembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Zemessardzes dienestā augstāko virsnieku amatu sarakstu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-1222, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mētras A" Mārupes novadā pirkšanu Zemessardzes bataljona bāzes attīstībai un paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-1231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-1217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-1218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-1219, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 1, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1220, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-1223, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta rīkojumā Nr.109 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2017-VSS-1224, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Dārza ielā 7, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2017-VSS-1225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.106 Ezeru ielā 61, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2017-VSS-1226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2017-VSS-1227, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.752 "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2017-VSS-1228, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2017-VSS-1229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu