Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 14.decembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 14.decembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 12.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 14.decembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1290, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1291
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-1292
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2017-VSS-1300, Plāna projekts  Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2018.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-1301, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas neatkarības dienās"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2017-VSS-1302, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-1303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1304
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2017-VSS-1305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2017-VSS-1306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2017-VSS-1307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2017-VSS-1308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2017-VSS-1309, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2017-VSS-1282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts nodevu uzskaites noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.15.  2017-VSS-1283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.16.  2017-VSS-1284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""  Finanšu ministrija       
1.17.  2017-VSS-1285, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.18.  2017-VSS-1286, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-1293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.533 "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2017-VSS-1287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2003.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""   Labklājības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.22.  2017-VSS-1289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"  Labklājības ministrija       
1.23.  2017-VSS-1310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2017-VSS-1313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2017-VSS-1298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  Veselības ministrija       
1.26.  2017-VSS-1299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija       
1.27.  2017-VSS-1294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2017-VSS-1295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2017-VSS-1296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2017-VSS-1297, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-1311, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2017-VSS-1312, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2017-VSS-1314, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta atvasinātas publiskas personas "Dārzkopības institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu