Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 21.decembra darba kārtība(Informējam, ka š.g. 21.decembra sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana.Jautājumi 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.tiks skatīti 2018.gada 11.janvārī)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 15.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 21.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2018-VSS-1315, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.15 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"""  Finanšu ministrija       
1.3.  2018-VSS-1316, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojumā Nr.717 "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2018-VSS-1322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.788 "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2018-VSS-1323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2018-VSS-1324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Psihologu sertifikācijas padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2018-VSS-1317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.8.  2018-VSS-1318, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija       
1.9.  2018-VSS-1319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija       
1.10.  2018-VSS-1320, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2018-VSS-1321, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-1329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-1325, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ziemupe" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2018-VSS-1326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2018-VSS-1327, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo ¾ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.43 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-164
TA-2636 
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-630
TA-2632 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-942
TA-2634 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-754
TA-2588 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.63, Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu