Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 18.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 18.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 18.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-60, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-61, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-62, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-64, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-65, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-66, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2018-VSS-67, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2018-VSS-37, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-42, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.527 "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-43, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-38, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Kultūras ministrija       
1.14.  VSS-39
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""   Kultūras ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  2018-VSS-40, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.16.  2018-VSS-41, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2018-VSS-48, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija       
1.18.  2018-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-58, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrīveru novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Amatnieku parks A", Skrīveru novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2018-VSS-54, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.22.  2018-VSS-55, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.23.  2018-VSS-44, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.632 "Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2018-VSS-45, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-46, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko ūdeņu nomu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  VSS-47
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2018-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamās Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-50, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-51
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.30.  2018-VSS-52, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2018-VSS-53, Likumprojekts  Likumprojekts "Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1206
TA-11 
Noteikumu projekts "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi"  Iekšlietu ministrija  L.Tumaņana (Iekšlietu ministrija)  T.Vectirāns A.Novikova J.Golubevs M.Krieviņš  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu