Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 1.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 26.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 1.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošo būvju nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-105
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2018-VSS-114, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2018-VSS-107, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-115, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-87, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-88, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-89, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-90, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-91, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ceļš "Stibri-Norieši"", Ērģemes pagastā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2018-VSS-92, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tilta ielā 9, Rīgā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2018-VSS-93, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Alojas novadā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.15.  2018-VSS-94, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vecā Biķernieku ielā 49, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""  Finanšu ministrija       
1.16.  2018-VSS-95, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.375 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.17.  2018-VSS-97, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2018-VSS-98, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2018-VSS-99, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2018-VSS-100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2018-VSS-96, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.22.  2018-VSS-101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.23.  2018-VSS-106, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2018-VSS-108, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumā Nr.409 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2018-VSS-109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2018-VSS-110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2018-VSS-113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.28.  2018-VSS-112, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2018-VSS-104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Komisijas, kas izvērtē iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, izveides, darbības un lēmumu pieņemšanas kārtība"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-873
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Rīkojuma projekts "Par dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu novērtēšanas un koordinācijas (UNDAC) sistēmā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.  TA-190  Ierobežotas pieejamības informācija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  SAN-159
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu