Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 15.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
Rīgā, 2018.gada 9.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 15.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību, šo pakalpojumu sniedzēju un ceļotāja tiesībām un pienākumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.793 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.163 "Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1117 "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.941 "Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2018-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augsusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2018-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2018-VSS-262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2018-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.636 "Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2018-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.794 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2018-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2018-VSS-266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2018-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2018-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.491 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2018-VSS-269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.353 "Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības""  Ekonomikas ministrija       
1.19.  2018-VSS-270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.20.  2018-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.21.  2018-VSS-272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Ekonomikas ministrija       
1.22.  2018-VSS-273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.152 "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā""  Ekonomikas ministrija       
1.23.  2018-VSS-274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu""  Ekonomikas ministrija       
1.24.  2018-VSS-275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""  Ekonomikas ministrija       
1.25.  2018-VSS-276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.septembra rīkojumā Nr.490 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.26.  2018-VSS-277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība""   Ekonomikas ministrija       
1.27.  2018-VSS-278, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kuģu ielā 13, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.28.  2018-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"""   Ekonomikas ministrija       
1.29.  2018-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.30.  2018-VSS-281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.31.  2018-VSS-229, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.32.  2018-VSS-230, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Ventspils pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.33.  2018-VSS-231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu"  Finanšu ministrija       
1.34.  2018-VSS-236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.35.  2018-VSS-237, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.36.  2018-VSS-238, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.37.  2018-VSS-239, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.38.  2018-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā Iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.39.  2018-VSS-241, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.40.  2018-VSS-256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.41.  2018-VSS-232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.42.  2018-VSS-233, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības maksas EQAR un Latvijas akreditācijas aģentūras dalības maksas ENQA un EQAR segšanai nepieciešamo ikgadējo finansējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.43.  2018-VSS-235, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.44.  2018-VSS-234, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.45.  2018-VSS-228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums"  Veselības ministrija       
1.46.  VSS-245
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.47.  VSS-246
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.48.  2018-VSS-247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.49.  2018-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.50.  2018-VSS-249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi"  Veselības ministrija       
1.51.  2018-VSS-250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Atpūtas vieta Pūrciemā" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma "Valsts mežs Melnsils" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.52.  2018-VSS-251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.53.  2018-VSS-252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""  Zemkopības ministrija       
1.54.  2018-VSS-253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1026
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-256
TA-263 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rešņi", Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  V.Obersts (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu