Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 12.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 12.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 6.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 12.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-354, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-355, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-358, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums “Par Latvijas institūta institucionālā statusa maiņu”  Ārlietu ministrija       
1.4.  2018-VSS-356, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-357, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valsts akciju turētāja maiņu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-352, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 81, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Kultūras ministrija       
1.9.  2018-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija       
1.10.  2018-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2018-VSS-361, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves akceptēšanu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-362, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pilskalni A", Atašienes pagastā, Krustpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-365, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija instrukcijā Nr.3 "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-366, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"   Tieslietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-359, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"  Veselības ministrija       
1.17.  2018-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2018-VSS-367, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija       
1.19.  2018-VSS-348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.20.  VSS-351
 
Informatīvo ziņojumu "Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma Latvijas ekonomikas izaugsmē"  Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
Skatīt protokolu