Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 19.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 19.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 13.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 19.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-392, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2018-VSS-379, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-369, Konceptuāls ziņojums  Konceptuālais ziņojums "Par līdzšinējā regulējuma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitā izvērtējumu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-377, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2018-VSS-378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-389
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2018-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2018-VSS-391, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.256 "Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2018-VSS-383, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros""  Kultūras ministrija       
1.11.  2018-VSS-381, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-382
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu pensiju nodrošinājumā daudzbērnu ģimenēm"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2018-VSS-384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-388, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-370, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai"  Veselības ministrija       
1.16.  2018-VSS-371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""   Veselības ministrija       
1.17.  2018-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2018-VSS-373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija       
1.19.  2018-VSS-374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.20.  2018-VSS-375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija       
1.21.  2018-VSS-376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem"  Veselības ministrija       
1.22.  2018-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2018-VSS-386, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2018-VSS-387, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2018-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme""  Pārresoru koordinācijas centrs       
Skatīt protokolu