Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 26.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 20.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 26.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-406, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-407, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.954 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-408
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2018-VSS-409, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-404, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2018-VSS-405, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2018-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2018-VSS-420, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2018-VSS-421, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2018-VSS-422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  VSS-397
 
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2018-VSS-398, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-399, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-400, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pašvaldība 1", Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2018-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-402, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2018-VSS-403, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Industriālās drošības sertifikātu noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2018-VSS-417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīguma procesu"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2018-VSS-418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2018-VSS-394, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija       
1.23.  2018-VSS-395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Veselības ministrija       
1.24.  2018-VSS-396, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu ieviešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"  Veselības ministrija       
1.25.  2018-VSS-413, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2018-VSS-414, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2018-VSS-415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2018-VSS-410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2018-VSS-411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības kontroles kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2018-VSS-412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Par e-paraksta pielietošanas praktiskajiem aspektiem    Dž.Innusa (Satiksmes ministrija)  G.Krasovskis J.Bokta   

Izskatīts VSS

IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-636
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  A.Pildegovičs (Ārlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.    Valsts administrācijas skolas piedāvājums iestādes izaugsmes, pārmaiņu vadības un sistēmiskas personāla attīstības atbalstam    A.Kalviņa (Valsts administrācijas skola)     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu