Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 24.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
Rīgā, 2018.gada 18.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 24.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-495, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par sadarbību konsulārās palīdzības sniegšanā ārpus Eiropas Savienības"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2018-VSS-513, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-516, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-517, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-518, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2018-VSS-519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2018-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2018-VSS-521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2018-VSS-522, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2018-VSS-485, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2018-VSS-486, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojuma Nr.814 "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.15.  2018-VSS-487, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.16.  2018-VSS-488, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.17.  2018-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2018-VSS-490, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2018-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2018-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā doktora grāda mākslās profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un profesionālā doktora grāda mākslās piešķiršanas kārtību"  Kultūras ministrija       
1.21.  2018-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""  Kultūras ministrija       
1.22.  2018-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""  Kultūras ministrija       
1.23.  2018-VSS-496, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2018-VSS-497, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2018-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2018-VSS-512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām izsniegšanas kārtību un maksu"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2018-VSS-499, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā""  Veselības ministrija       
1.28.  2018-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana hronisku slimību pacientiem stacionārā ārstniecības iestādē"  Veselības ministrija       
1.29.  2018-VSS-501, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai"  Veselības ministrija       
1.30.  2018-VSS-502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.31.  2018-VSS-505, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un uzskaiti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2018-VSS-506, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2018-VSS-507, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2018-VSS-508, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2018-VSS-509, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2018-VSS-510, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada 13.novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola "Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu" grozījumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2018-VSS-503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmu apstiprināšanas kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2018-VSS-504, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1282
TA-617 
Noteikumu projekts "Valsts nodevu uzskaites noteikumi"  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova I.Runča A.Jermacāns M.Ranka L.Tumaņana M.Valdmane  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1283
TA-792 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova I.Runča M.Valdmane  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu