Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 7.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 7.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 1.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 7.jūnijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2018-VSS-575, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.576 "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-552, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kandavas ielā 7, Liepājā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-553, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 2A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-554, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-555, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-556, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-557, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Sliežu ielā 38, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-558, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-559, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-560, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-570
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2018-VSS-572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-573, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2018-VSS-574, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2018-VSS-562, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Adopcijas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.18.  VSS-565
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2018-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.20.  2018-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.21.  2018-VSS-569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija       
1.22.  2018-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Antidopinga birojs izveido Disciplināro antidopinga komisiju un Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisiju"  Veselības ministrija       
1.23.  2018-VSS-563, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2018-VSS-564, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.127 "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2018-VSS-577, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-578, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-579, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-996
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-245
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-246
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-351
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma Latvijas ekonomikas izaugsmē"   Pārresoru koordinācijas centrs  Pārresoru koordinācijas centrs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu