Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 21.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 21.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-636
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2018-VSS-617, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2018-VSS-632, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.420 "Kārtība, kādā valsts finansē samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2018-VSS-633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un valsts pētījumu programmu projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2018-VSS-634, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2018-VSS-616, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim"  Kultūras ministrija       
1.8.  2018-VSS-618, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobārstniecības jautājumos"  Labklājības ministrija       
1.9.  2018-VSS-622, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzintaru iela 131 A", Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2018-VSS-623, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vaidas – Kalnāji ceļa starpgabals" un "Vidzemes autoceļš P5", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2018-VSS-624, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-625, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) un V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-626, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-627, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-631, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-635, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei"  Veselības ministrija       
1.17.  2018-VSS-619, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2018-VSS-620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  VSS-621
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2018-VSS-628, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2018-VSS-629, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-283
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-328
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-270
TA-1064 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  V.Lipskis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1037
TA-1070 
Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  B.Lielkalne I.Olafsone J.Atslens M.Vainovskis A.Lošmanis A.Leitāne-Šķēle  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu