Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 28.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 28.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 22.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 28.jūnijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-643, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-644, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-646, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā militārās aviācijas lidlauku izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-647, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2018-VSS-655, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-656, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-657, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-658
 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2018-VSS-637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.11.  2018-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.12.  2018-VSS-639, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.13.  VSS-640
 
Informatīvais ziņojums "Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2018-VSS-641, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2018-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2018-VSS-648, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.17.  2018-VSS-659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.18.  2018-VSS-649, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.235 "Prasības olu apritei nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija       
1.19.  VSS-650
 
Noteikumu projekts "Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksts"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2018-VSS-651, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2018-VSS-652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2018-VSS-653, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2018-VSS-642, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.  2018-VSS-342, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2018.gada 19.septembrim) Zemkopības ministrijas noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā""  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
Skatīt protokolu