Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 5.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 5.jūlija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 29.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 5.jūlijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-680, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumā Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde–Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-681, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-682, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-687, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmākās dalības nodrošināšanu Eiropas Biznesa atbalsta tīklā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-660, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-661, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-662, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-663, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-664, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-665, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-666, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.426 "Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-667, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-668, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-669, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-670, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-671, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2018-VSS-672, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2018-VSS-673, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2018-VSS-674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2018-VSS-675, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2018-VSS-676, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2018-VSS-677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2018-VSS-678, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2018-VSS-685, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā"  Kultūras ministrija       
1.25.  2018-VSS-686, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.26.  2018-VSS-679, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā"   Labklājības ministrija       
1.27.  2018-VSS-688, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Meistaru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2018-VSS-683, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par informācijas aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2018-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-621
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu