Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 26.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Baiba Medvecka

Rīgā, 2018.gada 20.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 26.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-743, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Variometrs" Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-744, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-761, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-762, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-763
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par transporta enerģijas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību, patērētājiem sniedzamo informāciju un vispārīgajām ziņošanas prasībām degvielas piegādātājiem"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2018-VSS-764, MK noteikumu projekts  Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-765
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Vecliepiņas", Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2018-VSS-739, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Īslīces ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-747, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-749, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-750, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-751, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-752, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-753, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2018-VSS-740, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.18.  2018-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.19.  2018-VSS-741, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-742, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.738 "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības""  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-759
 
Informatīvais ziņojums "Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas nodrošinājumu Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē un priekšlikumiem ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārskatīšanai"   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2018-VSS-760, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2018-VSS-754, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2018.gada sēdē"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-755
 
Noteikumu projekts "Kārtība atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai koksnes šķeldas materiāliem, kas iegūti no koksnes iepakojuma atkritumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2018-VSS-756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2018-VSS-757, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-758, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1234
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-153
TA-1459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Vāvere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Plenkovs R.Ritmanis A.Vectēva   Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Slēgtā daļa
4.1.    Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm     Ārlietu ministrija      
Izskatīts VSS
Skatīt protokolu