Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 2.augusta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 2.augusta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 27.jūlijā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 2.augustā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-777, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.468 "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2018-VSS-778, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-766, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-767, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 146, Jēkabpilī, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-768, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2017.gadā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-774, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2018-VSS-771, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.8.  2018-VSS-772, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2018-VSS-773, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2018-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2018-VSS-780, Likumprojekts  Likumprojekts "Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā likums"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-775, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2018.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par Eiropas Savienības gatavības stiprināšanu pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanai"  Veselības ministrija       
1.13.  2018-VSS-776, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.14.  2018-VSS-769, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 6-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2018-VSS-770, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Mazrūķīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2018-VSS-779, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu