Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 9.augusta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 9.augusta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 3.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 9.augustā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-810, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par ASV Aizsardzības departamenta, ko pārstāv ASV Armija, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, ko pārstāv Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, Vienošanās memorandu par sadarbības virsnieku norīkojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-811, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Iļķenes ceļš A" pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-812
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Baumaņi" Olaines pagastā, Olaines novadā pirkšanu"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2018-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-814, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ripiņas", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-815, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-782, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-783, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-784, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadībā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-788, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Napoleoni", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-789, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-790, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-791, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Muižniekmājas" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-792, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.489 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-786, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  VSS-787
 
Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.18.  2018-VSS-793, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"  Kultūras ministrija       
1.19.  2018-VSS-806, Plāna projekts  Plāna projekts "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas plāns 2018.–2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.20.  2018-VSS-794, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Skaru mežs A" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-795, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rehabilitācijas centrs Tērvete A", Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2018-VSS-796, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2018-VSS-797, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 20.oktobra rīkojuma Nr.523 "Par Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Baltkrievijas dzelzceļa Dzelzceļa robežnolīgumu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2018-VSS-798, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2018-VSS-799, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2018-VSS-800, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2018-VSS-801, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2018-VSS-802, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2018-VSS-803, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2018-VSS-804, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2018-VSS-805, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"  Veselības ministrija       
1.32.  2018-VSS-807, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2018-VSS-808, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Straumes"-1, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2018-VSS-809, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cēsu ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu