Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 16.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Baiba Medvecka
Rīgā, 2018.gada 10.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 16.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-830
 
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2018-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumos Nr.436 "Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-832, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-833, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-823, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-824, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-825, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas programmas 2019.–2021.gadam noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-826, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2018-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2018-VSS-816, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-817, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem""  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-819, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kaplavas robežpārejas punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-820, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-821, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-822, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2018-VSS-829, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"   Kultūras ministrija       
1.17.  2018-VSS-818, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta pašvaldībām piešķiršanas noteikumi par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2018-VSS-827, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-828, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-834, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2018-VSS-835, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-792
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-322
TA-1624 
Likumprojekts "Ieroču aprites likums"  Iekšlietu ministrija  V.Vītoliņš (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-633
TA-1625 
Noteikumu projekts "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Brante  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-153
TA-1459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  L.Gintere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Plenkovs R.Ritmanis A.Vectēva D.Kuzmina M.Aleksandrovs  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu