Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 23.augusta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 23.augusta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
Rīgā, 2018.gada 17.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 23.augustā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-846, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-850, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-851, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-860, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.513 "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-837, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-838, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-839, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-840, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-841, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2019.gadam"  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-842, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-843, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18 "Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā""  Finanšu ministrija       
1.13.  2018-VSS-844, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-854, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2018-VSS-847, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-848, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2018-VSS-849, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumā Nr.748 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018.gada budžeta apstiprināšanu"   Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-856, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2018-VSS-857, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2018-VSS-858, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2018. - 2021.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2018-VSS-861, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.23.  2018-VSS-862, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas""  Veselības ministrija       
1.24.  2018-VSS-852, Likumprojekts  Likumprojekts "Ģenētisko resursu izmantošanas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  VSS-853
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2018-VSS-859, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu