Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 30.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 24.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 30.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par kuģu pretapaugšanas sistēmu izmantošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2018-VSS-884, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-885, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.137 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2018-VSS-886, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.138 ""Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-887, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2018-VSS-888, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2018-VSS-889, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-890, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2018-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2018-VSS-892, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2018-VSS-893, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2018-VSS-894, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.319 "Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas"'  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2018-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2018-VSS-896, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.398 "Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2018-VSS-897, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2018-VSS-898, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2018-VSS-899, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2018-VSS-900, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.19.  2018-VSS-901, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.20.  2018-VSS-902, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.21.  2018-VSS-903, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.22.  2018-VSS-904, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.23.  2018-VSS-905, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.24.  2018-VSS-906, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.10 "Kraujas 2", Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.25.  2018-VSS-868, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""  Finanšu ministrija       
1.26.  2018-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Iekšlietu ministrija       
1.27.  2018-VSS-864, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumos Nr.673 "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.28.  2018-VSS-865, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.489 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.29.  2018-VSS-866, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas un valsts nodevas maksāšanas apmērs un kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.30.  2018-VSS-867, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.31.  2018-VSS-908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.32.  2018-VSS-909, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.33.  2018-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.34.  2018-VSS-911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.35.  2018-VSS-912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.36.  2018-VSS-913, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.37.  2018-VSS-914, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.38.  2018-VSS-915, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.39.  2018-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.40.  2018-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.41.  2018-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.42.  2018-VSS-870, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.43.  2018-VSS-871, MK noteikumu projekts  Noteikumu propjekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""  Satiksmes ministrija       
1.44.  VSS-872
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.45.  2018-VSS-869, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija       
1.46.  VSS-876
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Reņģītes", Baldones pagastā, Baldones novadā nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.47.  2018-VSS-877, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24-32, Preiļos, Preiļu novadā nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.48.  2018-VSS-878, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.49.  VSS-879
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Aviācijas ielā 23k-1-39, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.50.  2018-VSS-880, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.51.  2018-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.52.  2018-VSS-882, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.53.  2018-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-289
 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (2016) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-306
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Jūrmalā pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-1672  Rīkojuma projekts "Par valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu"  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  L.Liepiņa I.Gulbe  Izskatīts VSS un jautājums noraidīts 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-882
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu