Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 20.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 20.septembrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 14.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 20.septembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-961, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas, Alūksnē, pārbūves 1.kārtai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-962, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējumu sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-963, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj vai atsaka Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-976, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-953, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-954, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-964, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-965
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2018-VSS-966, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-955, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"  Labklājības ministrija       
1.11.  2018-VSS-956, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.12.  2018-VSS-957, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2018-VSS-958, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2018-VSS-959, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2018-VSS-960, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2018.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.16.  2018-VSS-970, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "A9", "P116" un "P117 Skrunda-Aizpute", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.17.  2018-VSS-971, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2018-VSS-972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2018-VSS-973, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-974, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-977, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2019.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  VSS-978
 
Noteikumu projekts "Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu publiskās pieejamības noteikumi"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2018-VSS-967, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2018-VSS-968, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2018-VSS-975, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meliorācijas kadastra noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu