Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 27.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 20.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 27.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-985, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-983, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  2018-VSS-984, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-993, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-994, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2018.-2023.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2018-VSS-979, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""  Kultūras ministrija       
1.7.  2018-VSS-980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  Kultūras ministrija       
1.8.  2018-VSS-981, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu""  Kultūras ministrija       
1.9.  2018-VSS-982, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.586 "Filmu producentu reģistrācijas kārtība""  Kultūras ministrija       
1.10.  2018-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.11.  2018-VSS-992, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.12.  2018-VSS-989, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Autoostu noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2018-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2018-VSS-986, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā"  Veselības ministrija       
1.15.  2018-VSS-987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2018-VSS-988, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  SAN-910
 
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Komisijas Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (COM(2018) 279)  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  S.Rupjā E.Šimiņa-Neverovska A.Novikova E.Zvaigzne J.Krastiņa  Izskatīts VSS 
2.2.  SAN-911
 
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Komisijas Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018) 226)  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  E.Šimiņa-Neverovska S.Rupjā Z.Kanberga E.Zvaigzne  Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-912
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu