Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 11.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 5.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 11.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1043, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadagā, Ādažu novadā daļas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1035, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2018-VSS-1036, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1044
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā Durbes novada domes īstenoto projektu Nr.3DP/3.4.2.1.1/09/APIA/LIAA/007 "Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2018-VSS-1013, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-1014, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-1015, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra rīkojumā Nr.39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-1016, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-1017, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 8A, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2018-VSS-1018, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2018-VSS-1019, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.12.  2018-VSS-1020, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-1021, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-1022, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2018-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-1024
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.397 "Pašvaldības policijas paraugnolikums""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2018-VSS-1025, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2018-VSS-1026, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2018-VSS-1027, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2018-VSS-1039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2018-VSS-1037, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību""  Labklājības ministrija       
1.22.  2018-VSS-1038, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.23.  2018-VSS-1028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par grozījumiem Nr.2 Līgumā par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariātu"  Satiksmes ministrija       
1.24.  VSS-1029
 
Plāna projekts "Pasta politikas plāns 2018.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2018-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2018-VSS-1031, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.438 "Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas Motormuzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2018-VSS-1032, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.551 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2018-VSS-1033, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2018-VSS-1034, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2018-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.31.  2018-VSS-1046, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija       
1.32.  2018-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.33.  2018-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Veselības ministrija       
1.34.  2018-VSS-1049, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.35.  2018-VSS-1050, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.36.  2018-VSS-1040, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2018-VSS-1041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2018-VSS-1042, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-728
TA-2020 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  I.Kola (Iekšlietu ministrija)  L.Orlovska I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-33
TA-2004 
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-932
 
Par oficiālās elektroniskās adreses pilotdarbināšanas ieviešanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Beļskis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Cīrulis L.Siliņa J.Stepiņš G.Krasovskis  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu