Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 18.oktobra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 18.oktobra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 12.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 18.oktobrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1056, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1057, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1058
 
Noteikumu projekts "Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība"  Aizsardzības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.4.  2018-VSS-1061, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1062
 
(Ekonomikas ministrija atsauc projekta izsludināšanu) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.6.  2018-VSS-1051, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum"  Finanšu ministrija       
1.7.  2018-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm""  Finanšu ministrija       
1.8.  2018-VSS-1053, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.9.  2018-VSS-1059, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-1060, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2018-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2018-VSS-1072, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija       
1.13.  VSS-1073
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.14.  2018-VSS-1074, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2018-VSS-1075, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P57 Malta-Sloboda pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2018-VSS-1076, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči – Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-1077
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2018-VSS-1069, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2018-VSS-1070, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada Pļaviņu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2018-VSS-1054, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.21.  2018-VSS-1055, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija       
1.22.  2018-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  VSS-1064
 
Noteikumu projekts "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2018-VSS-1068, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Biržu ielā 5-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, nodošanu Salas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2018-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-1067, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju pārdot nekustamo īpašumu"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1006
TA-2096 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par iemaksām EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā, ANO Augstā komisāra cilvēktiesībās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Humānās palīdzības aģentūras, ANO Palestīniešu bēgļu aģentūras, OECD Ukrainas rīcības plāna, Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras valstu fonda un Eiropas demokrātijas fonda budžetos"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Tiesību akta projekta atsaušana

2.2.  VSS-920
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-921
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-922
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-923
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Aptieku darbības noteikumi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu