Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 1.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 1.novembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
Rīgā, 2018.gada 29.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 1.novembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1118, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ventspils ielā 98, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1119, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Jaunlāčusils" Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā un "Jaunlāčusils" Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-1120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-1121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2018-VSS-1122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības incidenta būtiski traucējošās ietekmes uz pakalpojuma sniegšanu nosacījumiem un pamatpakalpojuma sniedzēja un pamatpakalpojuma statusa piešķiršanas, pārskatīšanas un izbeigšanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2018-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un ziņojuma saturu"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2018-VSS-1131, Plāna projekts  Plāna projekts "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2018-VSS-1132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2018-VSS-1133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2018-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.490 "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-1115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.557 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-1116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2018-VSS-1117, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2018-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-1108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2018-VSS-1109, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2018-VSS-1128, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.266 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2018-VSS-1105, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija       
1.19.  2018-VSS-1110, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi cietušo statistikas datu uzskaiti atbilstoši MAIS3+ prasībām"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2018-VSS-1112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2018-VSS-1113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2018-VSS-1129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai"  Tieslietu ministrija       
1.24.  VSS-1130
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2018-VSS-1124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.26.  2018-VSS-1106, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2018-VSS-1125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2018-VSS-1126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodulārā dermatīta likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2018-VSS-1127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-570
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu