Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 29.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 23.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 29.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-1202, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstību Amatas novadā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2018-VSS-1203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroli un kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2018-VSS-1220, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam"   Aizsardzības ministrija       
1.4.  2018-VSS-1209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2018-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1211
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.7.  2018-VSS-1204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2018-VSS-1205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""   Iekšlietu ministrija       
1.9.  2018-VSS-1206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2018-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts drošības iestāžu amatpersona, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2018-VSS-1208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2018-VSS-1218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2018-VSS-1219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2018-VSS-1221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2018-VSS-1222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2018-VSS-1199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""  Labklājības ministrija       
1.17.  2018-VSS-1200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.18.  2018-VSS-1201, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2018-VSS-1212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2018-VSS-1196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.21.  2018-VSS-1197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.716 "Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2018-VSS-1198, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""  Veselības ministrija       
1.23.  VSS-1213
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2018-VSS-1214, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2018-VSS-1215, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.373 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2018-VSS-1216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2018-VSS-1217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas aktualitātes un atbalsta funkciju centralizācija    Valsts kanceleja  M.Prikulis   

Jautājuma izskatīšanu atlikt

2.2.  SAN-986
 
Par tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portāla "Cilvēks. Valsts. Likums." konceptu un iespējamās sadarbības piedāvājumu valsts institūcijām  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  D.Mjartāns Z.Kalniņa K.Kinča K.Kuprijanova I.Brazauska   Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.    Par plānotajām sēdēm 2018.gada decembrī un 2019.gada janvārī     Valsts kanceleja     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-992
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu