Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2018.gada 20.decembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 20.decembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 14.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 20.decembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1278, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.–2027.gadā"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1279, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, remontdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām un mēbelēm"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-1280, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojuma Nr.494 "Par ieroču modeļu noteikšanu un iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2019-VSS-1283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-1284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1285
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-1286
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2019-VSS-1287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-1288
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-1289
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-1290
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-1291
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-1292
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-1293
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2019-VSS-1273, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.16.  2019-VSS-1274, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.17.  2019-VSS-1275, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.18.  2019-VSS-1276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.19.  2019-VSS-1277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā, zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.20.  VSS-1307
 
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2019-VSS-1308, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2019-VSS-1309, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-1310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-1311, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Lugu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2019-VSS-1312, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Ķelovas zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2019-VSS-1281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"   Labklājības ministrija       
1.27.  2019-VSS-1295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2019-VSS-1297, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2019-VSS-1299, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2019-VSS-1300, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Tieslietu ministrija       
1.31.  2019-VSS-1302, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2019-VSS-1303, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2019-VSS-1305, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2019-VSS-1306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2019-VSS-1282, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Veselības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajā Civilās sadarbības programmā neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras attīstības jomā"  Veselības ministrija       
1.36.  2019-VSS-1294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2019-VSS-1296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2019-VSS-1298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2019-VSS-1301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2019-VSS-1304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-706
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku standarta ieroču un ieroču sistēmu noteikšanu un iepirkšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu