Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 10.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 4.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 10.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-10, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-11, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-12, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta Saprašanās memoranda par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību pārskatīšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2019-VSS-13, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2019-VSS-24, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Konkurences padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-1, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-2, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-3, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kalnciema ielā 10, Rīgā pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-4, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2019-VSS-5, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.-2026.gadam"  Finanšu ministrija       
1.11.  2019-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma J.Raiņa ielā 26, Tukumā, Tukuma novadā, pirkšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-7, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-8, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-9, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-14
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2019-VSS-25, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2019-VSS-26, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas centrālās iestādes, to funkciju sadalījums un kārtība, kādā tās īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 6.jūlija regulu (ES) Nr.2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2019-VSS-15, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2019-VSS-16, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2019-VSS-17, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.167 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018. – 2020.gadā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  VSS-18
 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2019-VSS-19, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2019-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības fiziskajām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, šo personu apmācības kārtība, kā arī attiecīgo sertifikātu un apliecību izsniegšanas, apturēšanas, anulēšanas un atsaukšanas kārtība"   Zemkopības ministrija       
1.24.  2019-VSS-21, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2019-VSS-22, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zirgu snieguma pārbaudi un dalību sacensībās"  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-23
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-925
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalsta programmu energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.  SAN-1012
 
(2018) Par centralizēto Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu valsts pārvaldē   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija  D.Kristapa K.Lore S.Griškevičs  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu