Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 17.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 17.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 11.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 17.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-45, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-27
 
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2019-VSS-35, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.4.  2019-VSS-36, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  VSS-37
 
Noteikumu projekts "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2019-VSS-33, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.7.  2019-VSS-28, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2019-VSS-29, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2019-VSS-30, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2019-VSS-31, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2019-VSS-38, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-39, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.169 "Noteikumi par Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām""  Tieslietu ministrija       
1.14.  VSS-34
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  2019-VSS-40, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2019-VSS-41, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2019-VSS-42, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2019-VSS-43, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.551 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2019-VSS-44, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu