Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 24.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 24.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 18.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 24.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-58, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-75, Plāna projekts  Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2019.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2019-VSS-62, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-46, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-47, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-48, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-49, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-65, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-66, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-67, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-68, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-69, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2019-VSS-70, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2019-VSS-73, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2019-VSS-74, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2019-VSS-50, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" iesaisti projekta Nr.LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" īstenošanā"  Kultūras ministrija       
1.18.  2019-VSS-51, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.19.  2019-VSS-52, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""  Labklājības ministrija       
1.20.  2019-VSS-53, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-54, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-55, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2019-VSS-64, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Līvi" Auru pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija       
1.25.  2019-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.26.  2019-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.27.  VSS-60
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2019-VSS-61, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2019-VSS-72, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu