Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 14.februāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 14.februāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 8.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 14.februārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.2.  2019-VSS-113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību"  Finanšu ministrija       
1.3.  2019-VSS-114, Plāna projekts  Plāna projekts "Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019.–2020.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2019-VSS-115, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2019-VSS-116, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2019-VSS-117, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2019-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2019-VSS-119, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.oktobra rīkojumā Nr.499 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2019-VSS-120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2019-VSS-121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2019-VSS-123, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2019-VSS-124, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2019-VSS-133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada Krāslavas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2019-VSS-134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2019-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda–piespiedu darbs–izpildi""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2019-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2019-VSS-137, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.19.  2019-VSS-138, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stratēģisko mērķi"   Veselības ministrija       
1.20.  2019-VSS-125, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2019-VSS-126, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  VSS-127
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vaboles", Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2019-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Cūku snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2019-VSS-129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemkopības ministrijas nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2019-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2019-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2019-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2019-VSS-111, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-404
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums""   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1135
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.721 "Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1291
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1292
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-105
 
(2018) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-830
 
(2018) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1176
 
(2018) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusa piešķiršanas, anulēšanas un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-185
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-502
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-555
 
(2017) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu aizsardzības likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu