Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 14.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 14.marta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 7.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 14.martā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-212, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par zemes vienības daļas atsavināšanu Daugavpils novada Vaboles pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-218, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-220, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-203, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-204, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-226
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.10.  2019-VSS-227, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Jauno jātnieku skola""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-215, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.811 "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.12.  VSS-216
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2019-VSS-217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2019-VSS-224, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 20.novembra rīkojumā Nr.734 "Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2019-VSS-205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.16.  2019-VSS-206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  2019-VSS-207, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.18.  2019-VSS-208, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" stratēģisko mērķi"   Veselības ministrija       
1.19.  2019-VSS-209, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.20.  2019-VSS-210, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.21.  2019-VSS-211, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.22.  2019-VSS-221, Plāna projekts  Plāna projekts "Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam"  Veselības ministrija       
1.23.  2019-VSS-214, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Barģi", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2019-VSS-222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2019-VSS-223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu