Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 16.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 10.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 16.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-430, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-431, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-438, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.37 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-413, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 16.decembra rīkojuma Nr.588 "Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-414, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.161 "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas – Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-418
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.318 "Par ēku nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2019-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.854 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.305 "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.850 "Rīgas 1.medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.945 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2019-VSS-424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2019-VSS-415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""   Labklājības ministrija       
1.17.  2019-VSS-416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"  Labklājības ministrija       
1.18.  2019-VSS-417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija       
1.19.  2019-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-435, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2019-VSS-425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija       
1.26.  2019-VSS-426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""  Veselības ministrija       
1.27.  VSS-434
 
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2019-VSS-432, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2019-VSS-433, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-850
TA-753 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1273
TA-851 
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija  D.Robežniece (Finanšu ministrija)  D.Šodnaka I.Zelča A.Lapiņš  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu