Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 23.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 17.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 23.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-449
 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2019-VSS-450, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-451, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-462
 
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"   Ārlietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.5.  2019-VSS-441, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-442, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-443, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-445, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-446, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-447, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"   Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-448
 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2019-VSS-458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2019-VSS-460, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2019-VSS-452, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2019-VSS-453, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-454, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-455, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-456, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-457, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-461, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"   Tieslietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-463, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-646
TA-798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  Z.Krišjāne  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-231
TA-924 
Likumprojekts "Grozījums Trauksmes celšanas likumā"  Valsts kanceleja  I.Kušķe (Valsts kanceleja)  I.Vjakse A.Auziņa J.Veide  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-230
TA-923 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Valsts kanceleja  I.Kušķe (Valsts kanceleja)  I.Vjakse A.Auziņa J.Veide  Izskatīts VSS 
2.4.    Par tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā iesaistīto dalībnieku informēšanu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

IV. Slēgtā daļa
3.1.  VSS-1220
TA-777 
Informatīvais ziņojums "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.–2022.gadam"   Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  V.Rakstiņš S.Žogota A.Grišāne U.Bisenieks  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu