Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 8.augusta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 8.augusta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Baiba Medvecka
Rīgā, 2019.gada 2.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 8.augustā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-743, Likumprojekts  Likumprojekts "Par grozījumiem Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2019-VSS-744, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.167 "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi""  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-749, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-768, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-769, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Detektīvdarbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-770, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-771, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-751, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-757, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.250 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.15.  2019-VSS-758, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.16.  2019-VSS-759, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.17.  2019-VSS-760, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.549 "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.18.  2019-VSS-761, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.19.  2019-VSS-762, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.20.  2019-VSS-763, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.21.  2019-VSS-764, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.22.  2019-VSS-765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta""  Kultūras ministrija       
1.23.  2019-VSS-766, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Kultūras ministrija       
1.24.  2019-VSS-767, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija       
1.25.  2019-VSS-772, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.26.  2019-VSS-773, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni""  Labklājības ministrija       
1.27.  2019-VSS-754, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.decembra rīkojumā Nr.665 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2019-VSS-755, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2019-VSS-756, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2019-VSS-774, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2019-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2019-VSS-753, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  VSS-742
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gobu parks", Viļakas ielā 5A, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  2019-VSS-775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2019-VSS-776, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1285
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1286
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1288
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1289
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1290
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1291
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1292
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1293
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-326
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu