Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 22.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 16.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 22.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-833, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2019-VSS-834, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-835, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-826, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-827, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-828, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2019-VSS-829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.10.  2019-VSS-830, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.11.  2019-VSS-838, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2019-VSS-839, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2019-VSS-840, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-837
 
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2019-VSS-825, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.16.  2019-VSS-832, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" ietvaros izveidotās infrastruktūras nodošanu bez atlīdzības Satiksmes ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1460  Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  Dž.Innusa (Satiksmes ministrija)  Ģ.Ozols  Izskatīts VSS 
2.2.  TA-1461  Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2018.pārskata gadu"   Satiksmes ministrija  Dž.Innusa (Satiksmes ministrija)  M.Kleinbergs  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu