Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 29.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 23.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 29.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-862
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.2.  2019-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts īpašuma objektu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-864, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "2021.gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-841, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) dienesta šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-842, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-843, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020.gadam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-844, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-845, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1B, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-856
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 121, Jūrmalā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2019-VSS-857, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-854, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-849, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2019-VSS-850, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2019-VSS-851, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2019-VSS-846, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2019-VSS-847, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-848, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-852, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija       
1.20.  2019-VSS-853, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.21.  2019-VSS-859, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  VSS-860
 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.23.  2019-VSS-861, Likumprojekts  Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2019-VSS-858, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2019-VSS-865, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-485
TA-1446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu""  Iekšlietu ministrija  I.Briede (Iekšlietu ministrija)  M.Roze A.Karlapa I.Kiukucāne J.Lielpēteris  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-484
TA-1447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija  I.Briede (Iekšlietu ministrija)  M.Roze A.Karlapa I.Kiukucāne J.Lielpēteris  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-483
TA-1448 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  I.Briede (Iekšlietu ministrija)  M.Roze A.Karlapa I.Kiukucāne J.Lielpēteris  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-482
TA-1449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  I.Briede (Iekšlietu ministrija)  M.Roze A.Karlapa I.Kiukucāne J.Lielpēteris  Izskatīts VSS 
2.5.  VSS-306
TA-1524 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Beļskis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  U.Bisenieks A.Undzēns O.Fiļipovičs  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu