Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 5.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 5.septembra sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana. Jautājumi 2.1. un 2.2. tiks skatīti š.g. 12.septembrī)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 30.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 5.septembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-870, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-866, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.885 "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem""  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-867, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-868, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-869, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-875, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-876, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-877, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-874, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020.gada"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-878, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.13.  2019-VSS-879, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2019-VSS-871, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2019-VSS-872, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2019-VSS-884, Likumprojekts  Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2019-VSS-880, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2019.gada sēdē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2019-VSS-881, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2019-VSS-885, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2019-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-347
TA-1555 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  S.Birne A.Vērzemnieks G.Domoracka L.Buceniece  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-1210
TA-1504 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Dz.Kauliņš (Ekonomikas ministrija)  E.Šaicāns U.Vīlips Ē.Barbaks S.Pieķe   Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu