Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 26.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 20.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 26.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-952
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2019-VSS-953, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-940
 
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2019-VSS-941, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņojuma veidlapu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-943, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-967
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2019-VSS-968, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-969, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2019-VSS-970, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-951, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-950, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2019-VSS-945, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2019-VSS-946, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V880" Bērzaunes pagastā, Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2019-VSS-947, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2019-VSS-948, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-954
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2019-VSS-955, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2019-VSS-956, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2019-VSS-957, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2019-VSS-958, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.24.  2019-VSS-961, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2019-VSS-962, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2019-VSS-963, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2019-VSS-964, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2019-VSS-965, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2019-VSS-959, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2019-VSS-960, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2019-VSS-966, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-828
TA-1681 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  Z.Kanberga (Satiksmes ministrija)  R.Veinbergs A.Kalnietis M.Dīzenbaha  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-715
TA-1703 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  Z.Kanberga (Satiksmes ministrija)  M.Dīzenbaha  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu