Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 3.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 27.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 3.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-981, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-992, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-993, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-994, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 7.maija noteikumos Nr.189 "Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-971, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-972, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 6, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-973, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-974, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts līgumu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2019-VSS-975, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2019-VSS-976, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-977, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija       
1.14.  2019-VSS-984, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija       
1.15.  2019-VSS-978, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2019-VSS-979, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2019-VSS-980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-982, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju"  Veselības ministrija       
1.19.  VSS-988
 
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Latvijas rādītāju uzlabošanai digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora rādītājos 2019.-2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2019-VSS-989, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2019-VSS-990, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2019-VSS-991, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezerlīči" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2019-VSS-985, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2019-VSS-986, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2019-VSS-987, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-144
TA-1746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  I.Misus (Iekšlietu ministrija)  A.Kaļāne U.Bisenieks  Izskatīts VSS 
2.2.  TA-1867  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)  S.Šķiltere K.Andersone I.Papina  Izskatīts VSS 
2.3.  TA-1868  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)   S.Šķiltere K.Andersone I.Papina  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-493
TA-1869 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)   S.Šķiltere K.Andersone I.Papina  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.    Par Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās termiņu    Tieslietu ministrija  L.Austrupe B.Jirgena   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu