Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 10.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 7.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 10.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1021, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par ASV Aizsardzības departamenta, ko pārstāv ASV Armija, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, ko pārstāv Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, Vienošanās memorandu par sadarbības virsnieku norīkojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1022, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas Tehniskajai universitātei"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-1003, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-1024, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-996, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-997, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-998, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zasulauka ielā 3A, Rīgā, pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-999, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra rīkojuma Nr.618 "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-1008
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2019-VSS-1009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.433 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-1010, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019.-2020.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2019-VSS-1012, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2019-VSS-1002, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2019-VSS-1011, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.16.  2019-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2019-VSS-1005, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.18.  2019-VSS-1006, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija       
1.19.  2019-VSS-1007, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta "Balance for all – B4A" īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.20.  2019-VSS-1000, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-1001, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-1013, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par risinājumu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes resursu efektīvai izmantošanai, ierobežojot narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru sūtījumu nelielos apmēros ar pasta starpniecību nonākšanu Latvijā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-1014, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.614 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-1015, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija       
1.25.  2019-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudi personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam"  Veselības ministrija       
1.26.  2019-VSS-1017, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  VSS-1018
 
Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2019-VSS-1019, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2019-VSS-1020, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-764
TA-1759 
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane A.Upena  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-440
TA-1689 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  M.Auders I.Teibe  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-989
TA-1686 
Noteikumu projekts "Autoostu noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  K.Godiņš V.Ļeonova I.Ošenieks J.Briedītis L.Daugaviete A.Apsītis D.Brūklītis  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu