Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 17.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 14.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 17.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1036, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par saskaņoto objektu un teritoriju noteikšanu Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memoranda par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību izpildei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1054, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par konsulāro palīdzību un sadarbību"   Ārlietu ministrija       
1.3.  2019-VSS-1055, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-1056, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-1057, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-1060, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2019-VSS-1025, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-1026, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kontu reģistra likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-1027, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2019-VSS-1028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Finanšu ministrija       
1.11.  2019-VSS-1029, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija       
1.12.  2019-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija       
1.13.  2019-VSS-1041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-1042, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2019-VSS-1043, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2019-VSS-1044, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2019-VSS-1031, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem"  Kultūras ministrija       
1.18.  VSS-1051
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-1052
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2019-VSS-1053, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.21.  2019-VSS-1032, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-1033, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2019-VSS-1034, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P92 Iecava-Stelpe pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2019-VSS-1035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2019-VSS-1037, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.26.  VSS-1038
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2019-VSS-1039, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2019-VSS-1040, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2019-VSS-1045, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2019-VSS-1046, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2019-VSS-1047, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2019-VSS-1048, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.33.  VSS-1049
 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  2019-VSS-1050, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2019-VSS-1058, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.36.  2019-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1010
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1011
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-256
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumos Nr.111 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-258
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-259
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.732 "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-260
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-261
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-265
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-642
TA-1922 
Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  K.Godiņš K.Ķezberis L.Šteinberga  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-756
TA-1925 
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  TA-1836  Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 19.§) "Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"" 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  TA-1931  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Mičuls  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu