Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 31.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Rīgā, 2019.gada 25.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 31.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-1074, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-1079, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2019-VSS-1075, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"  Kultūras ministrija       
1.6.  2019-VSS-1076, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā valsts vietējā autoceļa V1005 "Kundziņi-Bauska" posma km 0.990-1.335 nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2019-VSS-1077, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2019-VSS-1088, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2020.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2019-VSS-1089, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vienības gatvē 45 sastāvā esošās ēkas atkārtotu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai -nodibinājumam "Bērnu slimnīcas fonds" -bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Veselības ministrija       
1.10.  2019-VSS-1090, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija       
1.11.  2019-VSS-1080, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2019-VSS-1081, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Aprites ekonomikas stratēģija Latvijai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  VSS-1082
 
Likumprojekts "Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2019-VSS-1083, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2019-VSS-1084, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.69 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2019-VSS-1085, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumos Nr.333 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2019-VSS-1086, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.418 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2019-VSS-1087, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-621
TA-1926 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  E.Bērziņa S.Ālmane D.Berkolde K.Kinča L.Melnūdre  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-622
TA-1927 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)   E.Bērziņa S.Ālmane D.Berkolde  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-623
TA-1928 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)   E.Bērziņa S.Ālmane D.Berkolde K.Kinča L.Melnūdre  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-620
TA-1929 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)   E.Bērziņa S.Ālmane D.Berkolde  Izskatīts VSS 
2.5.  VSS-694
TA-1964 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  J.Pumpiņš A.Birums  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu