Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 5.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 29.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 5.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1198, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1216, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-1195, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 2021. – 2025.gadā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2019-VSS-1196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Agregatoru noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-1197, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-1184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-1185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-1186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-1187, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.10.  2019-VSS-1188, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2019-VSS-1189, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2019-VSS-1190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2019-VSS-1191, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atmodas ielā 32F, Aizputē, Aizputes novadā nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  VSS-1192
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  2019-VSS-1193, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par sadarbību kultūras un mākslas jomā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2019-VSS-1194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim"  Kultūras ministrija       
1.17.  2019-VSS-1217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-1218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-1219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-1204, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.21.  2019-VSS-1205, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.22.  2019-VSS-1206, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.23.  2019-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.24.  2019-VSS-1208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""  Veselības ministrija       
1.25.  VSS-1209
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2019-VSS-1199, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2019-VSS-1200, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2019-VSS-1201, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2019-VSS-1202, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B, Ogrē, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2019-VSS-1203, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2019-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2019-VSS-1211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2019-VSS-1212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2019-VSS-1213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.35.  VSS-1214
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  VSS-1215
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  2019-VSS-1183, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021.gadam"  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-816
TA-2227 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa P.Lībietis V.Kalns M.Matīss S.Ālmane  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-62
TA-2298 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"   Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  V.Lipskis A.Stiebra G.Jaunbērziņa Beitika  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-577
TA-2255 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  A.Salmiņš  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-1065
TA-2275 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  V.Bernards H.Barviks  Izskatīts VSS 
2.5.  VSS-651
TA-2177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  J.Jansons M.Liopa A.Bukonts V.Ķerus L.Eņģele A.Muižnieks D.Dubrovskis E.Zakovics D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-221
 
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Globālo navigācijas satelītsistēmu un tās pakalpojumiem   Satiksmes ministrija  Z.Kanberga (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu