Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 2.janvāra darba kārtība (Informējam, ka 2020.gada 2.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 19.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 2.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-1271, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-1272, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-1285, Plāna projekts  Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2020.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2020-VSS-1281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-1282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-1283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-1284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-1269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.9.  2020-VSS-1270, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2020-VSS-1278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-1279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas brīvostas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2020-VSS-1280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2020-VSS-1275, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-1276, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2020-VSS-1277, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvasi ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (t.sk. Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2020-VSS-1273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2020-VSS-1274, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežupes", Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1135
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Rucavas pagastā, Rucavas novadā privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu