Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 9.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Rīgā, 2020.gada 3.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 9.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-9, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2020-VSS-1, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Šalkas", Otaņķu pagastā, Nīcas novadā"  Finanšu ministrija       
1.4.  VSS-8
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Iekšlietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.5.  2020-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-5, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2020-VSS-7, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2020-VSS-2, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija       
1.10.  2020-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.11.  2020-VSS-3, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-919
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-903
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2019) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-648
TA-2007 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā"  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  A.Jurševica  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-852
TA-2444 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-306
TA-1524 
Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Bisenieks (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   A.Undzēns O.Fiļipovičs E.Balševics E.Cīrulis Ā.Dzērvāns I.Vilks L.Linabergs  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-651
TA-2177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  J.Jansons M.Liopa A.Bukonts V.Ķerus L.Eņģele A.Muižnieks D.Dubrovskis E.Zakovics D.Vilkaste V.Kinna J.Priednieks L.Brizga-Kalniņa G.Kauniste E.Cepurītis J.Rozītis  Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-810
TA-2469 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  K.Miļevska  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu